Page:Sibu Congkan Xubian270-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-172.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   南三十里大溶水出此其東有安樂山安樂水出此東入陽朔縣界太和山在永福縣南六

   十里舊理定縣後崖谷盤紆峯巒幽峻太和江經其西南麓金山在永福縣西南十里上鋭

   下廣形如金字下滙三江六源之水蓄為重潭曰金潭其後有螺山縈紆盤曲儼如螺狀又馬芒山

   與金山夾江對峙鎖縣水口蘭麻山在永福縣西南四十里寰宇記理定縣有蘭麻山在

   府城西南二百里其山自衡岳迤邐南亘到此過入桺州象州山潤一百里高二十餘里明統志謂

   之攔蠻山登雲山在永福縣西十五里高數千丈重岡層嶺雲霧常興其上又茅彚山在縣

   西北十五里亦高峻鳳巢山在永福縣北舊名華葢山隋有雙鳳來巢宋建隆時復至因改

   神山在永福縣東北三十里亦名羅秀山頂有池又靈壽山在縣東三⺊里靈秀

   山在義寕縣東二里勢高峻又靑梅山在縣東五里登高山在縣東南一里靈鷲山

   寕縣西南十五里峭拔高聳上有瀑泉懸流而下又歐山在縣西五里邊隘山在義寕縣