Page:Sibu Congkan Xubian272-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-174.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   隅與清水江合流其分界處謂之北府淵夏秋水紅黄而難飲春冬水清淺而難行中有險灘十五

   處皆極高險大小舟無敢進者名曰消魂灘姑娘江在白山土司東十里源出東嶺北流

   入紅水江清水江一名北江源出古零土司界東流入上林縣至章光嶺與南江合經縣北

   又東入遷江縣界為清水江經縣南折北流至縣東北入紅水江舊志有里仁江在上林縣北十里

   周江在縣北二十里源俱出茶山並流數里而合又黄龍江源出羅鈎山亦經縣北流合馬又東逕

   馬陂山隂為馬陂江皆所謂北江也遷江縣界有魚梁灘最險僅容小舟可達上林界鄒墟埠𢑴

   江在安定土司東一百五十里源出東蘭州界東南流入紅水江三潮水在武緣縣西一

   百三十里源出南山其水一日潮汐者三布排水在武緣縣東北十五里源出黄道山南流

   出東門橋合南流江武節水在遷江縣西南八里源出朝山東流入紅水江寰宇記上林縣

   界有武濟水即此賀水在遷江縣西南四十里源出岜梧山其北有武繩水源出黒洞巖一