Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   縣丞永善駐副官村典史二員

  廣西直隸州知州舊為廣西府乾隆三十五年降為州裁通判經厯州判

   乾隆四十一年設駐五嶆州學學正 訓導吏目 知縣

   二員師宗彌勒舊並為州乾隆三十五年降為縣裁師宗州同縣丞師宗駐邱北乾

   隆三十五年設縣學教諭二員 訓導二員 巡檢

   竹園村乾隆十七年設典史二員乾隆三十五年設舊有師宗彌勒二州吏目是

   

  武定直隸州知州舊為武定府乾隆三十五年降為州裁同知經厯州學

   學正 訓導 吏目 巡檢金沙知縣二員

   元謀一員乾隆三十五年降祿勸州為縣裁和曲州縣學教諭二員 訓