Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  導二員 典史二員乾隆三十五年設舊為祿勸州吏目是年裁

  元江直隸州知州舊為元江府乾隆三十五年降為州裁通判經厯知事

  學學正 吏目 巡檢因遠知縣縣學教諭

   巡檢揚武典史

  鎮沅直隸州知州舊為鎮元府乾隆三十五年為州舊有同知是年改隸普洱

  州學學正 吏目乾隆三十五年設巡檢新撫知縣

  縣學教諭 典史 鹽大使案板

  景東直隸廳同知舊為景東土府掌印同知乾隆三十五年改直隷廳廳學

  教授 訓導 經厯 巡檢猛統

  䝉化直隸廳同知舊為𫎇化土府掌印同知乾隆三十五年改直隷廳廳學