Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   人牂牁太守威著南土永昌越巂夷欲叛畏亮則乃止︹三國︺︹漢︺諸葛亮琅邪人建

   興元年領益州牧益州耆帥雍闓殺太守求附於吳又使郡人孟𫉬誘煽諸夷牂牁越巂皆叛三年

   亮率衆南征所在戰捷由越巂入斬闓等聞孟𫉬為夷漢所服乃募生致之使觀營陣復縱使更戰

   七縱七擒猶遣𫉬𫉬止不去曰公天威也南人不復反矣遂至滇池南中平皆即其渠帥而用之

   王尋建興間為越巂太守哀牢王𩔖牢叛攻破之𩔖牢款服張嶷充國人延𤋮三年除

   越巂太守以恩信結諸蠻北徼捉馬最驍勁不承節命嶷自往討生縛其帥魏狼又解縱聞者多降

   ︹晉︺李毅天水人太康中為南夷校尉太安元年毛詵等叛討平之以毅為寕州刺史

   王遜魏興人惠帝末西南夷叛寕州刺史李毅卒城中百餘人奉毅女固守永嘉四年治中毛

   孟詣京師求刺史乃以遜為南夷校尉寕州刺史遜與孟俱行道遇寇賊踰年乃至外逼李雄内有

   夷寇吏士散没城邑邱墟遜披荒糾厲收聚離散誅豪右不奉法度者數十家征伐諸夷俘馘千計