Page:Sibu Congkan Xubian276-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-178.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   於是莫不振服威行南土元帝初累加安南將軍遜以地勢形便上分牂牁為平彞郡分朱提為南

   廣郡分建寕為夜郎郡分永昌為梁水郡又改益州郡為晉寕郡事皆施行︹隋︺梁毗

   人文帝時為西寕州刺史蠻夷酋長以金多者為豪雋遞相侵奪毗患之後因其以金為遺置坐側

   對之慟哭曰此物飢不可食寒不可衣汝等每以此相滅今將來欲殺我耶一無所納自是蠻夷感

   悟不相攻擊︹唐︺韋仁夀京兆萬年人高祖時擢巂州都督府長史南寕州納款朝廷𡻕

   遣使撫接至率貪沓邊人苦之多叛去帝素聞仁夀治理詔檢校南寕州都督仁夀將兵五百人循

   西洱河開地數千里稱詔置七州十五縣酋豪皆來賓見即授以牧宰威今簡嚴人人安悦將還酋

   長泣曰天子藉公鎮撫奈何欲去我仁壽以池壁未立為解諸酋即相率築城起𪠘甫旬畧具仁夀

   告以實父老乃悲啼祖行遣子弟隨貢方物天子大悦趙孝祖永徽初以左領將軍為郎

   州道行軍總管討白水蠻大勃弄楊承顛至羅仵侯山大破之逐北至周近水孝祖上言小勃弄大