Page:Sibu Congkan Xubian280-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-182.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  劍川州在府城南九十里東西距一百九十里南北距二百四十里東至鶴慶州界四十里

  西至麗江縣界一百五十里南至大理府浪穹縣界一百九十里北至麗江縣界五十里東南至鶴

  慶州界四十里西南至大理府雲龍州界一百六十里東北至麗江縣界二十里西北至麗江縣界

  五十五里漢益州郡地唐時為羅魯城又名劍川顯慶初浪穹詔與南詔戰不勝走保劍川更稱劍

  浪治後為南詔所併置劍川節度宋段氏時改為義督瞼元初置義督千户至元中改為劍川縣屬

  鶴慶路明洪武十七年升為州屬鶴慶府 本朝初因之乾隆三十五年屬麗江府中甸同

  知在府北五十五里東西距三百六十里南北距五百六十四里東至麗江縣界二百三十里西

  至維西界一百三十里南至麗江縣界二百八十四里北至四川里塘界二百八十里東南至麗江

  縣界一百五十里西南至維西界二百一十里東北至里塘界一百二十里西北至維西界一百四

  十里本唐吐蕃鐵橋節度使地元為麗江路地明為麗江府地 本朝因之吳逆之變以地與達頼