Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/162

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  以避孝子獨守其母棺不去賊至義之不加害後餓死柩側程春化貴陽人由貢士授仁

  夀知縣值寇亂城陷整衣冠向闕再拜而死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍劉英

  貴陽人由貢士授遂平縣知縣值流賊破城被執罵賊不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡

  劉琯貴陽人崇禎中為户部主事致政居家流賊入黔與吳子麒楊元瀛李公門李世甲

  王孫齊胡修超蔡紹周等同時被執俱不屈死本朝乾隆四十一年劉琯楊元瀛李公門李世甲

  俱  賜諡節愍王孫齊胡修超蔡紹周俱入祀忠烈祠邱懋樸貴定人崇禎癸酉舉

  人孝友能文章官至荆南僉事遇難死弟懋素崇禎庚午舉人厯官南陽知府流寇入城罵賊死

  本朝乾隆四十一年  賜懋樸諡節愍  賜懋素諡烈愍顧人龍定番州人孫可

  望等攻城人龍率士民固守殺賊甚衆城陷與妻李氏對縊子大元抱父母尸哭不去賊并殺之同

  時殉難者鄉官尹思民賦詩題壁引繩而死黎惟垣城上獨戰死胡允中冠帶坐庭中罵賊而死貢