Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/163

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  士饒謨諸生王道中顧從龍黄文芳李一龍李二龍夏朝卿毛一練尹湯傅尹湯卿熊化楊東明唐

  連賈翰張新建王仰王基昌土官龍在田程民悦韋帝臣土舍龍起潛龍飛韋之福把總許華宇巷

  戰而死舉人毛琛投井死教授艾養中諸生周⺊年尹湯賓熊鍾隨鄉約杜凡六趂火死諸生謝賜

  璠黎應陽江山秀潘達𥠖應辰投泮池死武舉蒙几錫為賊將艾能奇所執不屈而死按察司司獄

  陳玉環自經而死 本朝乾隆四十一年顧人龍等四十一人俱入祀忠烈祠金鎮貴

  人厯官至總兵崇禎末狆苗圍州城鎮責與知州黃嘉雋協力守城城陷二人俱遇害汪澤

  民開州人有志畧崇禎十六年狆苗王阿辛等謀劫城澤民聞變密白知州黃嘉雋賊知事泄遣

  黨七人夜抵澤民寢所刃其腹將死命其妻以紙筆納腹中曰死當書賊狀訴於神死逾旬衆賊各

  遇澤民追逐墜峻坡肌内盡裂而死李科開州人厯官至副總兵崇禎末流寇侵境科率兵次

  茶山渡與賊戰沒於陣 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍何兆柳開州人崇禎庚