Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/168

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  守節四十餘年康熙中 旌楊郁妻何氏修文人郁客死普安何聞之解帶自縊死

  凌國士妻白氏貴定人事姑孝謹姑病痿痺每食則舉七以飯之察其寒暄以時易

  寢褥夜則坐姑之旁假寐衣不解帶者數年姑病亟割股和藥以進遂稍瘳邑人共稱為孝婦

  景運妻劉氏郡人夫亡矢志撫孤備極艱苦有欲奪其志者氏截髪毁容以却之謀者

  猶未息乃引利錐自刺左目旁觀悚歎事遂寢雍正二年 旌刁玫妻歸氏修文人夫

  亡守節四十餘年事祖翁姑俱盡孝道雍正中 旌張其翽聘妻李氏貴定人幼

  喜讀書未嫁而張卒女衰服往守節矣志不二其母勸令改適女翦髪齧指自經者再乃止守節十

  年而歿李萃妻呉氏郡人夫歿守節乾隆六年 旌同郡陳起聰妻秦氏袁育物妻

  文氏羅鼎元妻周氏張玠妻楊氏袁若琅妻朱氏張聯芳妻王氏劉士貞妻房氏魯友仲妻鮑氏趙

  宗源妻胡氏盧肇鄰妻黄氏張天祿妻彭氏徐琮妻陳氏鄒毓先妻王氏呉從魯妻劉氏楊増妻姜