Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/169

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   氏徐章妻呉氏李慧妻汪氏徐盛伯妻周氏何德秀妻尹氏朱文達妻劉氏謝廷芳妻熊氏馬天中

   妻徐氏烈婦李亶妻謝氏王和林妻舒氏貞女汪以鎔聘妻袁氏均乾隆年間 旌 按舊志於乾

   隆年間 旌表之列女不著各州縣本籍但彚載一條注明同府云云例實疏率斷不可沿今溯查

   文冊有可徵者分析改正本係郡籍書爲郡人本係各州縣籍書爲某州縣人俾與前後文義畫一

   此外舊志所載尚有同府節婦李榮妻姚氏李爾位妻劉氏盧僖妻李氏羅經世妻丁氏朱重仁妻

   傅氏陳坊妻金氏王文宏妻施氏丁應蕃妻季氏馬天祥妻陳氏李永爵妻陳氏蕭日昌妻曾氏龍

   吟妻劉氏丁梅妻張氏劉文魁妻程氏郭汲妻張氏呉勝時妻陳氏龍毓鯤妻夏氏馬世元妻鄧氏

   烈婦阮選妻吳氏均乾隆年間旌俱未詳其州縣本籍謹附記 韓 儀妻陳氏

   人夫歿守節乾隆四年 旌同縣葛先達妻丁氏熊騰鳳妻王氏顧起鴻妻陳氏陳珩妻王氏萬世

   華妻張氏鄒嶧妻印氏余應祖妻鄧氏劉仕仁妻余氏廖文沛妻李氏何濱妻陳氏李瓊妻𫎇氏胡