Page:Sibu Congkan Xubian283-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-185.djvu/170

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


   鼎嵩妻潘氏李宗妻周氏何洪憲妻王氏何九敘妻黄氏烈婦吳某妻劉氏均乾隆年閒 旌

   源泰妻徐氏修文人夫卒泣血喪明守節四十餘乾隆四年 旌同縣陳天秀妻黄

   氏郭宗儀妻李氏邵愃妻龍氏均乾隆年間 旌許仔聘妻何氏開州人幼許字

   仔仔病痰成廢父母欲别議婚氏聞以死自誓請往侍湯藥不許遂守志終身乾隆五年 旌同州

   何子澄妾邱氏何昱妻許氏何子洪妻呉氏楊思賢妻凌氏盧維浩妻林氏均乾隆年間 旌

   如龍妻李氏廣順人歸許三載而寡甘貧守志事孀姑以孝聞乾隆中 旌同州向祖

   興妻李氏吳佩妻羅氏金瑞妻李氏白文妻徐氏雷子宣妻金氏鄭煜妻魏氏白珩妻徐氏金湯

   平妻王氏金湯治妻陳氏金甸圖妻王氏越于鼎妻謝氏均乾隆年間 旌劉復仁妾

   莫氏郡人夫歿守節嘉慶二年 旌同郡李必昌妻王氏劉元振妻饒氏狄文彩妻李氏萬泰

   階妻吳氏柴中檠妻宋氏馬履宗妻邵氏劉東輝妻楊氏金謨妻宋氏魏龍山妻戴氏劉永芳妻潘