Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/148

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  縣李逢春妻王氏蔣事魯妻汪氏陳琦妻穋氏廖定䇿妻劉氏鄭天錫妻郭氏均雍正元年 旌

  孫上元妻顧氏施秉人為上元繼室僅三月上元赴京會試聞父訃一痛而絶顧無

  子撫前妻子如已出四壁蕭然女紅餬口三十餘年以苦節 旌石聲啟妻師氏

  黄平人年二十二而寡遺二子俱㓜有欲奪其志者氏投繯死李之顗妻郭氏

  人值苗亂全家被害氏激烈罵賊觸石自盡女二姑時年十五亦死之乾隆三年 旌詹昂

  妻王氏郡人夫殁守節乾隆二年 旌同郡鄧鍾妻夏氏伍茂昌妻楊氏伍茂喬妻楊氏王

  永芳妻黄氏馬之斗妻羅氏陳上䇿妻胡氏楊再卿妻蕭氏胡起麟妻唐氏張昌贊妻安氏劉芳妻

  汪氏龔秀英妻楊氏曾子龍妻白氏徐世傑妻顧氏楊經盛妻易氏曹萬卷妻舒氏余文炳妻彭氏

  田仁民妻鄒氏呉程銘妻羅氏李廷芳妻張氐李天林妻王氏潘文濤妻劉氏孫成洪妻楊氏楊金

  言妻李氏周郁文妻鄧氏蕭遇漢妻許氏均乾隆年間 旌石崑山妻王氏