Page:Sibu Congkan Xubian284-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-186.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  人夫殁守節乾隆四年 旌同縣羅萬春妻劉氏趙國瑾妻彭氏聶淑昌妻鄭氏鄢文叙妻張氏均

  乾隆年間 旌葉愈雄妻黄氏施秉人夫殁守節乾隆元年 旌同縣孫紹登妻陳

  氏汪兆鵬妻陳氏宋致妻杜氏李璀妻陳氏均乾隆年間 旌楊應震妻易氏

  人夫殁守節乾隆九年 旌同縣蔣某妻龔氏羅崗妻吳氏蘇朝俊妻張氏龔又郯妻陳氐王春魁

  妻劉氏蔣朝琛妻龔氏王永夀妻黄氏王朝梓妻龔氏蔣朝琮妻呉氏王永舉妻歐氏呉先殿妻羅

  氏李某妻張氏李清妻王氏孫某妻楊氏宋朝玉妻李氏貞女羅青山聘妻魏氏均乾隆年間 旌

  蔣天祚妻何氏黄平人夫殁守節乾隆四年 旌同州聶正龍妻寥氏高恒𥙿妻權

  氏陳一徳妻余氏王錫紱妻時氏周又望妻王氏呉攀雲妻馮氏呉士元妻鄭氏沈馥妻張氏金炯

  妻戴氏林天寵妻何氏林棫妻楊氏王俊臣妻張氏王煥堂妻馮氏丁其昌妻林氏陳其詩妻林氏

  聞瑶妻郭氏楊士蘭妻馮氏李堂妻王氏戴承烈妻谷氏黄純妻王氏均乾隆年間 旌陳仲