Page:Sibu Congkan Xubian287-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-189.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 平越直隸州在貴州省治東一百七十里東西距一百八十里南北距三百三十里東至都

  匀府麻哈川界二十里西至貴陽府開州界一百六十里南至貴陽府貴定縣界五十里北至石阡

  府龍泉縣界二百八十里東南至都匀府麻哈州界五十里西南至貴陽府貴定縣界五十里東北

  至鎮遠府黄平州界五十里西北至貴陽府開州界一百八十里自府治至 京師七千五百里

︹分野︺天文井鬼分野鶉首之次

︹建置沿革︺禹貢荆梁南境秦為且蘭地漢為牂牁郡

  治漢書地理志牂牁郡故且蘭注應劭曰故且蘭侯邑也且音苴後漢因之晉屬

  牂牁郡劉宋因之按晉宋志牂牁郡移治萬壽齊為南牂牁郡

  治南齊書州郡志南牂牁郡且蘭隋初為牂州地大業初仍改州