Page:Sibu Congkan Xubian287-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-189.djvu/53

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  為牂牁郡唐為羈縻牂州唐書地理志初牂州為下川開元中降為羈縻

  隸黔州都督府宋入於蠻南宋嘉泰初始内附名勝志平越軍民府

  宋嘉泰初土官宋永高克服麥新地内附號㠟峨里等砦元至元中置平月長

  官司屬管番民總管元史地理志管番民總管平月明地理考平越古㠟峨里

  元為平月長官司洪武十四年始置平越衞屬四川

  理考洪武十四年置衞十七年改為軍民指揮使司屬四川布政司尋改隸貴州都

  司萬厯中兼置平越軍民府名勝志萬厯二十八年播州平以黄平安

  撫司改黄平川草塘甕水二安撫司白泥餘慶重安容山四長官司改餘慶湄潭甕安三縣而建平

  越軍民府於衞城以統之

 本朝為平越府隸貴州省嘉慶三年改為直隸州裁