Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


神宗閱試甚善之於是行用而他弓矢弗能紹興五年韓世忠又侈大其制更名克敵

弓以與金虜戰大𫉬勝捷十二年詞科試日主司出克敵弓銘爲題云

    勑令格式法令之書其别有四勑令格式是也

神宗聖訓曰禁於未然之謂勑禁於已然之謂令設於此以待彼之至謂之格設於此使

彼效之謂之式凡入笞杖徒流死自例以下至斷獄十有二門麗刑名輕重者皆爲勑自

品官以下至斷獄三十五門約束禁止者皆爲令命官庶人之等倍全分𨤲之給有等級

高下者皆爲格表奏帳籍關牒符檄之𩔖有體制模楷者皆爲式元豐編勑用此後來雖

數有修定然大體悉循用之今假寜一門實載於格而公私文書行移並名爲式假則非

    顔魯公戯吟