Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/121

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


攝軍事衙推亦有其文非(⿱艹石)今時只以吏牘行遣也錢武肅在鎭牒鍾廷翰攝安吉主簿

云勑淮南鎭海鎭東等軍節度使牒將仕郎試祕書省校書郎鍾廷翰牒奉處分前件官

儒素修身早昇官緒寓居霅水累歷星霜克循廉謹之規備顯温恭之道今者願求録用

特議掄材安吉屬城印曹闕吏俾期差攝勉効公方儻聞佐理之能豈恡超昇之奬事須

差攝安吉縣主簿牒舉者故牒貞明二年月日牒後銜云使尚父守尚書令呉越王押

此牒今藏於王順伯家其字畫端嚴有法其文則掌書記所撰殊爲不工但印記不存矣

謂主簿爲印曹亦佳    高子允謁刺

王順伯藏昔賢墨帖至多其一曰髙子允諸公謁刺凡十六人時公美徐振甫余中龔深

父元𦒿寜秦少游黄魯直張文潜晁無咎司馬公休李成季葉致逺黄道夫廖明略彭器