Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戸部照條支破孝宗聖諭云豈惟潘攸不合得并能誠亦合

住了即日御筆批依仍改正能誠巳得眞俸之旨旋又

罷醫官局    切脚語

世人語音有以切脚而稱者亦閒見之於書史中如以蓬爲勃籠槃爲勃䦨鐸爲突落叵

爲不可團爲突欒鉦爲丁寜頂爲滴𩕳角爲矻落蒲爲勃盧精爲即零螳爲突郎諸爲之

乎旁爲歩廊茨爲蒺藜圈爲屈攣錮爲骨露窠爲窟駝是也

    唐世辟寮佐有詞唐世節度觀察諸使辟置僚佐以至州郡差

SKchar屬牒語皆用四六大略如告詞李商隱樊南甲乙集顧雲編稾羅隱湘南雜稾皆有之

故韓文公送石洪赴河陽幕府序云撰書辭具馬幣李肇國史補載崖州差故相韋執𧨏