Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


甚愚之人猶知哀其將絶也馬方駭鼓而驚之係方絶又重鎭之係絶於天不可復結隊

入深淵難以復出孔叢子嘉言篇載子貢之言曰夫以一縷之任繫千鈞之重上縣之於

無極之高下垂之於不測之深旁人皆哀其絶而造之者不知其危馬方駭鼓而驚之係

方絶重而鎭之繫絶於高墜入於深其危必矣枚叔全用此語漢書注諸家皆不引證唯

李善注文選有之予案孔叢子一書漢蓺文志不載蓋劉向父子所未見但於儒家有太

常蓼侯孔臧十篇今此書之末有連叢子上下二卷云孔臧著書十篇疑即是巳然所謂

叢子者本陳渉博士孔鮒子魚所論集凡二十一篇爲六卷唐以前不爲人所稱至嘉祐

四年宋咸始爲注釋以進遂傳於世今讀其文畧無楚漢閒氣骨豈非齊梁以來好事者

所作乎孔子家語著録於漢志二十七卷顔師古云非今所有家語也