Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


仁宗𥘉定公主俸料以問獻穆大主再三如言其𥘉僅得五貫耳異時中官月有止七百

錢者禮與其奢寜儉自是美事也一時旨意如此不聞奉行以今度之何止百十倍也

    蜀茶法蜀道諸司惟茶馬一臺最爲富盛茶之課利

多寡與夫民閒利疚它邦無由可知予記東坡集有送周朝議守漢州詩云茶爲西南病

甿俗記二李何人折其鋒矯矯六君子注二李𣏌與稷也六君子謂思道與姪正孺張永

徽吳醇翁吕元鈞宋文輔也初熈寜七年遣三司幹當公事李𣏌經畫買茶以蒲宗閔同

領其事蜀之茶園不殖五榖惟宜種茶賦稅一例折輸錢三百折絹一匹三百二十折紬

一匹十錢折綿一兩二錢析草一圍凡稅額緫三十萬𣏌剏設官場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)歳増息爲四十萬其

輸受之際往往壓其斤重侵其加直𣏌以疾去都官郎中劉佐體量多其條畫於是宗閔