Page:Sibu Congkan Xubian337-洪邁-容齋隨筆-12-09.djvu/93

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


乃議民茶息𭣣十之三盡賣於官場蜀茶盡榷民始病矣知彭州吕陶言天下茶法旣通

蜀中獨行禁榷况川峽四路所出茶貨比方東南諸處十不及一諸路旣許通商兩川却

爲禁地𧇊損治體莫甚於斯且盡榷民茶隨買隨賣或今日買十千明日即作十三千賣

之比至歳終不可勝筭豈止三分而已佐𣏌宗閔作爲敝法以困西南生聚佐坐罷去以

國子博士李稷代之陶亦得罪侍御史周尹復極論榷茶爲害罷爲湖北提㸃刑獄利路

漕臣張宗諤張升卿復建議廢茶場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)司依舊通商稷劾其踈謬皆坐貶秩茶場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)司行劄子

督綿州彰明縣知縣宋大章繳奏以爲非所當用稷又詆其賣直釣竒坐衝替一歳之間

通課利及息耗至七十六萬緡有竒詔録李𣏌前勞而官其子後稷死於永樂城其代陸

師閔言其治茶五年𫉬净息四百二十八萬緡詔賜田十頃凡上所書皆見於