Page:Sibu Congkan Xubian347-岳珂-愧郯錄-4-3.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夫在未改官制以前實爲前行郎中吏部司

封司勲攷功職方駕部皆前行也據職官志

前行郎中有出身則轉太常少卿無出身則

轉司農少卿既改官制太常光禄衛尉司農

少卿皆爲朝議大夫據職官志太常少卿舊

轉光祿卿既改官制則光祿實中散大夫

元祐三年中散大夫分左右有出身人轉左

中散大夫 大觀二年除去左右字特贈中

奉大夫以代左中散大夫今中奉大夫其實