Page:Sibu Congkan Xubian347-岳珂-愧郯錄-4-3.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之道以御今之有且名諱之式上下通行非

一世矣獨於身贈父官而自觸父諱偶未涉

歷故莫有以爲言臣實自履兹事其可不表

而出之使知禮者攷求其説因以備 國家

之彌文廣 祖宗之至恩乎難臣者又曰如

是則使 朝廷曷爲而可臣謹答之曰臣所

以敢昧死自言者政有望於 朝廷使知禮

者攷求其説也其敢必乎然臣有區區之愚

不自知其僣妄敢私布之臣謹按今朝請大