Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


矣商鞅力本務農之説與管仲等也劉晏抑商賈而

籠天下之貨與桑洪羊等也李巽之徒其術又下於

晏而後世論者予管仲而黜商鞅予劉晏李巽而黜

桑洪羊豈用之或異耶今議者欲舉理財之政以革

東南一切之𡚁鮮不流為數子之刻心計之失必以

病民姑舍是而求合先王理財之義以捄今日軍興

之急宜必有說焉願條其要以備上之採擇

自古撥亂之主未有如周宣王者而詩之所稱在車

攻則曰内修政事外攘夷狄在烝民則曰任賢使能