Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


建議之臣并欲考課以核殿最省官以抑奉稍力役

不足以供餉饋也為之屯戍營田以寛之賦入不足

以給調度也為之平準均輸以佐之爵賞未艾也為

之定武功之等紀律未明也為之叅府衛之制凡若

此者其合於古便於今乎其或有不然者耶雖然此

治之迹也上之欲三辰明四時序災沴不生而動植

遂性下之欲風化行習俗厚姦宄不作而中外恊心

兹可以占天人之助矣夫何敵不克何難不濟興復

大業其庶幾乎子大夫以為何修何營而可以臻此