Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


躬行乎上者固自有道而措諸事業之間則或寛或

猛或質或文變通隨時不膠於迹故其成效布在方

冊昭昭乎其可觀也朕甚慕之越自即位九年于此

矣愚欲雪父兄之耻而復 祖宗之烈夙夜祗懼罔

敢荒寧而施為繆盭治效缺然深惟其故不憚改作

間者乃下銓量之令以擇吏而眞才猶未顯也嚴科

歛之禁以恤民而實惠猶未孚也謹簡練之法以治

兵而冗食猶未革也夫吏道未肅民力未蘇兵勢未

强朕之治所以未效也顧何以輯事功弭禍亂哉而