Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/135

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


為之銘曰

  其殖也豐而用之冲不贏其躬其節也正而持

  之定不隕其姓此古烈婦之所難而夫人能然

  得不謂賢也耶是宜神者報之用錫爾祉迄成

  厥家克昌厥嗣鳴鳳之岡喬木蒼蒼銘詩孔昭

  百世之藏

  黄直閣墓誌銘

祕閣黄君子虚殁既葬諸孤喪服更造予跣以泣曰

先君子葬未克銘治命以屬公不肖孤其忍廢先君