Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/136

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子之命敢碣墓以請予與君雅故且諸孤請益急則

諾而銘之君諱策子虚其字也其先居建之浦城為

望族世有徹官自大父游姑蘇樂其土俗因家焉今

為姑蘇人曽大父浹累贈奉議郎大父挺仕承議郎

累贈金紫光禄大夫父彦仕朝奉大夫君性豪邁風

神峻拔方童丱時出語巳驚人弱冠一舉進士中乙

科追和梁昭明所選詩持見眉山蘇公公期之曰異

時必以文顯初選授杭州司理叅軍折獄精明吏屏

息不敢㺯以事秩滿授開封府雍丘縣主簿元符末