Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/14

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


問塗湘水方懷陟屺之思易地蘭陵復預采芹之樂

幸既安於子職喜遂發於親顔揣分云優循涯以愧

伏念某天資檮昧人品覊單妄刻意於詩書旋躡蹤

於衿佩一隨計牒九換年華菘韭春秋屢動故園之

興齏鹽朝暮貪觀上國之光偶脫白丁遽聨黄甲洎

親榮三釜之禄飾身叨五兩之綸謂寸進之可期宜

分隂之亦競而乃赴銓十月補吏一涯取道重江念

毛生之檄徒捧待期荐歳顧墨子之突未黔敢圖小

物之私曲綴大賢之念達籲天之危悃遂擇地之初