Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


心訖使便安盡從願欲兹蓋某官恩深教載徳懋爕

調推大鈞之無垠衆由平進謂小人之有母獨軫深

慈便菽水之奉於近鄉脫風波之危於逺役矜憐若

此報稱云何某敢不激昻其衷砥礪所學庭闈愛日

已寛 暮之懷庠序承風益廣朋游之樂

  賀馮承㫖啓

伏審鋒車入覲斧扆對揚超玉筍之新班冠金鑾之

舊直除音四出歡頌一詞竊以舉三代之遺英而當

號令文章之事取四海之雋望而摠言語侍從之官