Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


孔子之生也嘗所休止猶惡其木隂迨其殁也戒毋

翦伐乃愛及乎孔林陳蔡之郊一飽莫續而塊然堆

阜奉祀百世以迄乎今公於孔子之道聞而習之於

數千載之後曷其能固結於人心生有顯位足以行

其道術殁有遺愛足以流其徳音公之殁久矣而此

邦之人所不能忘者顧典刑之具在想精爽之如臨

像公儀形既修祠事而歳祭墓下猶庶幾其來歆俯

視宿草仰瞻拱木蓊然而深茂者蓋樵牧知戒而無

斤斧之侵况若某等推公餘澤以溉學者則永懷之