Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/143

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


極宜不能自禁一酹而招此故事也九原可作尚鑒

時忱

  祭馮中書文

嗚呼公乎才蓋一世高文大册爛乎星斗之陳崇論

閎議沛乎江河之逝朝廷倚之屹然如山有不可奪

之節搢紳望之凜乎如霜有不可犯之氣是故奮臂

布衣曽不一紀而徑趨直步已正乎廟堂之位常人

視之亦既達矣公所自視猶病乎未試方將跨喬松

之年埓伊周之美胡不憖遺為國龜筮乃厭人間脫