Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/31

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


黌舍空餐乆竊養賢之鼎輶軒過聽誤登薦士之書

自顧何堪人以為幸竊以汲引之重今古所同取夫

拔茅宜在泰通之世譬之推轂當遵平陸之塗豈唯

卿士之舉能抑亦王公之借譽不在此族則為匪人

而况摠一道之詢謀㑹列城之殿最按亷既廣簡核

惟精必得異才乃副公舉如某者江湖漫仕蓬蓽寒

生斷斷他技之猗無録録竒節之未有短檠徒對口

耳之學易窮長鋏空彈齒牙之論安在詎意車中之

半面尚矜堂下之一言略其迂愚賜之翦拂此蓋某