Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


官識先致逺量極包䝉事君以人自得上臣之體與

人為善獨髙君子之風兼收尺寸之長靡有錙銖之

失推其餘地庇此微蹤某敢不力跂前修誓圖後效

俯稱鄉人之好仰酬國士之知

  賀毛顯謨除眞定帥啓

伏審近奉帝綸就更戎幄輟西清之密侍紓北顧之

深憂先聲所馳羣醜攸讋恭以某官公輔之望蓋自

少時將帥之才乃其餘事徒以詩書之府形為文武

之韜凛然堂上之竒兵威加草木䆳矣幕中之婉畫