Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


沈忠敏公龜谿集卷第十

 啓狀附

  謝運使胡修撰舉改官啓

浮沈州縣甘老簿書出入門墻誤縁翰墨更借扳援

之勢遂成汲引之恩投足知歸撫心懷感伏念某江

湖一介塵土半生叔夜粗疎顧豈堪於作吏次山浪

漫蓋已嬾於為官未能成洗耳之圖不免效折腰之

態庸庸備位職號馬曹累累隨行事同牛走念是非

之相亂致力命之兩疑借曰自媒正使誰譽比因修