Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


小記室之問乃得望大君子之光盼睞所加過為衆

中之異聽聞或誤遽忘名下之虚公賜品題曲為道

地意極丘山之重言逾布帛之温退省空疎豈能稱

塞兹蓋伏遇某官權衡一世水鏡九流發為月旦之

評動合春秋之法𡚁帚無用提携遂享於千金駑馬

有知鞭䇿更勤於十駕不忘委瑣亦玷揄揚某敢不

欽誦格言勉圖薄效許以操修加當遵節義之大

閑謂其學問過優敢衒文章之小技庶幾激勵毋辱

知憐