Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


沈忠敏公龜谿集卷第十一

 雜文

   碑 記 贊 銘 賦 樂語 疏祝文 䇿題

  湖州德清縣重修孔子廟碑

予少時嘗聞諸長老言吾邑初脫五季之亂人樂更

生敦朴力穡未知學也大中祥符間予從祖書記始

以儒學中進士甲科名稱籍甚鄉黨榮之邑之子弟

遂風勸於學其後正議大夫盧公父子踵取名第翺

翔要途而學者日寖以盛故有孔子廟基下制狹既