Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/81

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


不足以掲䖍妥靈而衿佩野逸弗克羣處迨明道壬

申之歳河南竇充來是邑訊之卜人以為餘不溪來

自天目之山注于邑之東南兩山挾之秀氣横出宜

益有搢紳之祥乃作今廟直巽之隅高明亢爽非復

舊比而文雅之士班班出焉閥閱相望若應厥卜予

結髪亦肄業其中絃誦之聲猶可想也中間朝廷興

學而有司便事僅於舊宇丹堊而已矣然自初考卜

迄今百有三年而墻屋頽圯草茀于唐廟貎雖存丹

青缺落使人喟然有寧不嗣音之歎春秋祀事著于