Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/38

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


先天集卷八

 書

   上程丞相元鳯書

昨告矩堂先生曰上之相凢十有三其四公者巳確

乎不泯滅文靖三清獻是已𡻕月馳駒事功掣肘清

義如鏡信史無蹊月卿區區蒭蕘豈有他哉願王成

佛爲錦𣸸花使百世之下論吾皇賢宰相以公為第

一人文靖三清獻居然下風月卿亦與有榮焉夫矩

堂三士畜我我猶國士報之况主家十二樓一身當

三千乎故月卿所言於矩堂者有七於先生者有三