Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


一曰服人心矩堂之未相也力排冰山敝屣𤨏闥矍

鑠請行蜀相泚顙相業已基于此矣逮夫蚌鷸相持

螳蟬在後沙堤新築薄海共瞻曰大學中庸之道将

行天下乎夫何丞相爲承受之謡無能改季氏之舊

端明作尚書之𥬇不能揜天下之目昔日如蒼生何

今日如安石何人望頓輕明主増喟懵董之號道傍

揶揄大學中庸至是掃地矣司馬文正之相也遮

者如堵墻縱觀者升屋極遼人共相戒曰中國相司

馬矣何以得此於人哉月卿謂訥齋行且相矣願以

一人心為第一義哀公問曰何為則民服孔子對曰