Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


友以為言應之曰二三族者是善事我不見其可憎

殊覺子可憎耳此言雖小可以喻大甚矣佞人之難

逺也吕惠卿楊畏猶不可用矧蘇師旦周筠乎先生

其鍳于兹是三者所以告訥齋也而所以告矩堂之

七者訥齋能用之則不龜手之藥或以所封謂賢宰

相第一人不在矩堂而在訥齋也訥齋而相月卿

欲言又有大于此者盖𥘉相第一義也量而後入信

而後諫月卿有待焉古今稱賢相者必曰集思慮也

廣忠益也盖聰明或有所遺幾㣲失於俄頃聖賢之

能多農馬之智專故也月卿毎觀士大夫告上及廟