Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


先天集卷十

 奏䟽

   進大行皇帝挽詞䟽畧

先帝䇿臣等曰文武始于憂勤終于逸樂臣對曰此

詩序之言陛下平日之所信者朱熹熹之言曰逸樂

之事自古小人𥨸人主之權則必以逸樂之說進樂

不歸君則權不歸已也昏庸之主固昜與也英明之

主而小人將𥨸其權爲人主亦安肯拱手而授之權

乎故必以逸樂之說進臣切惟逸樂二字宰相市權

之具也是時史嵩之獨相考官惧置之末甲先帝特