Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


命陞一甲人謂徐瀮之書乃八月𦍤旦臣之對五月

十七也實在徐瀮之前既詔召人爭自明或有勸臣

亦自明者臣𥬇謝之

   劾余玠子如孫䟽畧

玠無義方死有遺辜乞斬如孫凾首謝蜀其所盗財

以給軍士如此則朝廷不失政刑與大臣之子弟專

權亂政者必聳然知惧矣

   唐越國公追封英烈汪王像賛

天下𪔂沸六州太平大眀既昇版圖效靈生為忠臣