Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


夫義方之教也五月丙辰月卿對集英殿因憂勤逸

樂之問以逸樂市權爲對考官懼第爲五甲有旨陞

第四夫人喜曰此真吾子也月卿两仕危邉夫人獨

壯之有非𥬇者輙爲誦蘇文忠所道范孟愽語先生

沒諸孤㐫服四年夫人廪(“㐭”換為“面”)飢梁渉字人孤惸藥物

纊生意衍𥙿棺槨叢SKchar2野無暴骸事事如先生在時

謝丞相氏有不才子濁亂朝綱月卿攖其𨦟失臨安

府府學教授丞相兑天子録月卿忠員外置京師從

事以𠖥嘉之夫人䖏得喪若一君子以爲難性勤謹

自㓜至老不衰諸孤圖所以佚其老而夫人逝矣宝