Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


祐三年乙邜十有二月乙酉也得年僅六十以五年

塟北珠源日月同逝之日月夫人㓜所讀書終身不

忘理家不SKchar而肅居䖏進止有常度𥘉寒甚暑不變

也戒諸女遇妾媵必曰彼亦人女也其仁𩔖如此治

凢𢇁枲裘裳之政倡以其躬無敢弗祗曽祖考知㣲

妣汪氏祖考頥妣俞氏考季麒妣江氏子男月卿

直郎特𣸸差充两浙西路安撫司幹辦公事協卿

其仲父日卿卿女三人俞有大張沂汪汻壻也汻

𫯠議𭅺新通判臨安軍府應時之嗣子孫男𠃔茂𠃔

薫𠃔壯𠃔英𠃔葵𠃔蘭女八人先生之塟也大海閫