Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


所敬嘆也

  宋履齋呉公帖

伏披芳灑亟誦以感以愧墓銘之諭良仭不鄙但

今又蹈前轍方爾上歸田之請倘得返吾初服恐

可踐約决不敢孤孝子愛親之心也見教諸作暇日

尚湏大嚼雋永亟此具復斐帥併希加亮右謹具呈

八月日觀文殿大學士光禄大夫沿海制置大使判

慶元府呉劄子

  宋矩堂董公帖

伏承帥幹正字不我遐棄慇懃問勞併以前書舊