Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


作見示三年千里之别不足以間之也前此雖服

文名實未測其底藴今觀潜虗發㣲序引用薪火不

㓕明有⿰糹⿱𢆶匹也真武夣記引用艮萬物之成終始乃知

於已分事不草草爲之加敬他文超出翰墨蹊徑無

待贅言抑區區愛助以為掲日月而行不如用晦而

明盖翫來字旣云欲出仕而無隨世就公明之才欲

杜門而無養髙以自安逸之資是未䏻逺離人間世

也幸試思之先太夫人挽章義不可辭第自避隂息

影以來未嘗鑚頭入閙藍勉而爲詩則吾䏻毋乃以

不情詩者乎若叚秀實之訓則烱然在目其何䏻忘