Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


承許枉殺心親千里如對訪戴何足効𫆀年來翫

昜稍有氷觧凍釋䖏若有可警䇿者所願聞命草率

皇恐切冀亮之十月旦日皇恐上狀

  紫源汪公帖

立信洊勒華緘倅以儷製禮意渠渠旣感而愧理學

之粹見於講義𬓛度之清見於髙吟謾爲贅半語姑

以荅盛意耳一𥬇幸甚埀戒薦剡有賢如此而又皇

華賢部使懇懇言之何待申諭頃承意雅深願那輟

備員所恨剡削之狹不容近舎而逺取遂乖貪賢之

意惟有慊然答酬草草伏幸台亮 年 月 日朝