Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/10

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


許白雲先生文集序

斯道也堯舜禹湯文武以之相傳而

至扵周公孔孟焉孟子沒而其傳泯

焉漢唐之儒若賈誼董仲舒韓昌𥠖

亦庶㡬乎斯道也醇疵相間故卒未

有接乎孟氏之傳者厯千又餘年至

扵有宋真儒軰出如周程張朱數君